Bu makale 694 kez okundu.

 

 

DEMOKRASİ,ASLA İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ

 

 

Diyorlarki;

1-Demokrasi, seçim demektir. İslam’da da seçim vardır.

2-Demokraside “inanç ve vicdan özgürlüğü” vardır. İslam’da da “dinde zorlama yoktur” ayeti vardır.

3-Demokraside danışma ve yöneticileri muhasebe vardır. Bu ise İslam’ daki“şûra ve muhasebenin”ta kendisidir.Ohalde demokrasinin özü İslam- da vardır.
Bu sözde delillerin vakıaya mutabık olmadığını yani batıl ve çürük olduğu ortada. Önce şunu belirtmekte yarar vardır:
01-Demokrasi sadece “seçim” değildir.
Bu söz yutturmaca
dır.
Demokraside seçim olduğunu,İslam’da da ilk halifelerin genellikle seçim le geldiğini ileri sürerek demokrasi ile İslam’ın bağdaştığı söyleminin sakatlığı aslında ortada duruyor.İslamdaki seçimlerde hakimiyet Allaha aittir. Demokrasideki seçimlerde hakimiyet milletindir.İşte çelişki budur.
02-“Şûra” demokrasi demek değildir.
“Demokraside parlemento aynı zamanda danışma meclisidir. İslam’da da şûra ve istişare var. Dolayısıyla demokrasi ile İslam bağdaşır” söylemi de batıl bir sözdür. Şöyleki; Demokraside istişare neticesinde karar çoğunluğun görüşü doğrultusunda alınmak zorundadır. Zira çoğunluğun görüşü halkın iradesini ifade eder. Onun için öyle olmak zorundadır.
İslam’da ise halife yönetim işlerinde istişare eder. Ancak o iş yada konunun ilgili tarafları ile istişare eder, herkes ile değil… Eğer halife, şeri hükümlerden birisini kanun yapmak istiyorsa o konuyu fakihler ile istişare eder. Eğer idari yani ümmetin meşru maslahatlarının tanzimi ile ilgili bir kanun belirleyecek ise o kanunun alanındaki uzman kişilerle istişare eder. Bu ve benzeri konularla istişare ettikten sonra kararı kendisi verir. (Şûra:38)
03-“Dinde zorlama yoktur” ayeti,inanç ve vicdan özgürlüğü demek değildir.
Demokraside var olduğu söylenen “inanç ve vicdan özgürlüğü” kişinin herhangi bir dini ve inancı benimsemesi ve istediği zamanda değiştirmesi yada hiçbir inanca sahip olmaması, bu hususta hiçbir kayıt ve sabitesinin olmaması, din ve inanç değiştirmekte hiçbir sınırlamanın olmamasıdır. Bu din, tek hak din İslam olsa da..Halbuki İslam’da durum farklıdır. Zira kişi, İslam’a inanmaya ve müslüman olmaya zorlanmaz. Çünkü “iman etmek” tercih meselesidir. Kişinin İslam’dan irtad etmesi/ çıkması ser- best değildir.İşte bu noktalardan da bakıldığında görülüyor ki; İslam ile demokrasi asla bağdaşamaz..
4-Hakimiyet milletin yada ümmetin değildir.Hakimiyet Allah’
ın Şeriat’ınındır.

05-Mümin kişi dini yükümlülüklerin yerine getirip getirmemekte serbest değildir.(Ahzab:36)

06-Dini bütünü ile bnimsememek,bir kısım hükümleri alıp,diğerleri- ni kabullenmemek de serbest değildir.

07-Hüküm/ hakimiyet Allahındır, sözü hiçbir şekilde, Allah kulları arasına inip de onları yönetecek şeklinde anlaşılmamıştır.

08-Ayrıca Allahu Teala,Allahınindirdikleri ile hükmetmeyi-yönetme yi,imanın gereği olduğunu da açıkça ortaya koymuştur.(Maide:44)

09-Aralarında, Allahın indirdiği ile hükmet.Onların arzularına uy- ma.(Nisa:105)
10-Aralarında,Allah’
ın indirdiği ile hükmet.Onların arzularına uy- ma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından / bazı hükümle rin den seni şaptırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphe siz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.” (Maide: 48-49)
11-Bu hakikatlara rağmen; her ne kadar uygulaması yalan olsa da teorisinde “eğemenliğin / hakimiyetin millete ait olduğunu” esas kabul eden demokrasinin İslam ile bağdaştığı nasıl iddia edilir!..
12-Demokrasi bir batıl dindir ve puttur.
13-Nitekim dostlarını düşmanlarını ayırt edemez hale düştüler. Öyle olmasalardı şeytana uyarlar mıydı!..
Hizbuşşeytanın örgütleri konumunda olan ABD, AB, BM, NATO’nun ve onların içindeki büyük şeytanları Bush, Obama, Sarkozy, Blair, Came run, Putin, Perez vb demokrasiye davet etmiyorlar mı!. Onun insanlık için evrensel değer olduğunu, onu benimsemeyenlerin şer / kötü kişiler olduğunu söylemiyorlar mı!.. Demokrasiyi müslümanlara pazarlarken de; “onu benimserseniz diktatörlerin zulmünden kurtulursunuz, özgürlü ğe kavuşursunuz, kalkınırsınız, refah seviyeniz yükselir, biz size yardım etmek istiyoruz. Demokrasiyi benimseyin, hem demokrasi İslam ile de bağdaşır” demiyorlar mı!...
14-Bu çağdaş batıl“demokrasi”dininin,Allahu Teala’nın şu sarih kav line rağmen nasıl İslam ile bağdaştığı söylenebilr!..(Ali İmran: 85-86)
15-Ayrıca demokrasi cahiliyye hükmüdür(Maide:50)
16-İslam ile Demokrasi asla bağdaşmaz
Şu halde bu hakikatler karşısında sadece sözde değil de özde müslüman olanlar yani gerçek mü’minler çağımızın bu putuna, sapık batıl dinine, cahiliyye sistemine asla inanmazlar ve tabi olmazlar. Bu çağdaş cahiliyye pisliğini tiran, diktatör, despot, zalim yöneticilerden kurtuluşun yolu ve alternatifi olarak görmezler. Şeytanın o ipine tutunmazlar. Çağdaş “hannas”ların vesveselerine kulak vermezler.
Gerçek mü’minler; yüzlerini sadece Allah’a yöneltirler, O’nun bizim için kemale erdirip razı olduğu dini İslam’
ı tekrar fert ve toplum hayatlarına hakim kılarak, davet ve cihad yoluyla tüm yeryüzünü çağdaş tağuti sistemlerin oluşturduğu fitne, fesat, zulüm ve zulümattan / karanlılık ve kirliliklerden temizleyecek, hem mü’minlerin yaşamını hem de tüm yeryüzünü adalet, esenlik, güven, huzur, aydınlık, refah ile dolduracak olan Raşidi Hilafet Devletinin kurulması için ihlas ve ihsan ile çalışırlar. Yani hep birlikte sadece Allah’ın ipine tutunarak kurtuluşa erebilirler..
Tüm müminleri bu çalışmaya ve çağdaş hannasların vesveseleri karşısın- da alemlerin ve insanların rabbı, ilahı, sahibi Allahu Tealaya sığınmaya, sadece O’na yönelip güvenmeye, sadece O’na kulluk yapmaya, sadece O’ndan nusret / yardım istemeye ve O’nun vaad ettiği nusrete müstehak olmaya davet ediyorum.

 

 

 

Son Güncelleme (Çarşamba, 02 Mayıs 2018 23:44)