Bu makale 130 kez okundu.

 

HİCRETTEN ALINACAK DERSLER:
01)-Lider
:Örnek model ve lider (sav) Mekke'den en önce değil, en son ayrılmıştır.Geriye kalan az miktardaki yaşlı ve hasta müminler istisnadır.
02)-Lidere itaat:Hz Ali (ra)'ın "hayatımda en güzel, feyzli ve lezzetli yatışım" dediği Peygamberimiz (sav)'in yatağında ölüme amade oluşu, ile canını hiçe saymasıdır.
03)-En iyi danışman:Sadık,güvenilir, emirlere hiçbir zaman itiraz etme- yen,çok yönlü bir danışmana sahip olmak gerekir.Hz.Ebubekir (ra) gibi.
04)-Genç kadro:Aralarında ahenkli bir işbirliği bulunan Hz. Ebubekir (ra)'ın çocukları (Esma ve Abdullah), yolculuk izlerini silen ve mağaraya süt getiren çoban (Amr bin Füheyre), ücretli genç müşrik uzman klavuz (Abdullah bin Ureykıt, sonra müslüman oldu.) gençtiler.
05)-Teşkilatlanma: Musab bin Umeyr(ra) Medine'de teşkilatlanma faaliyetleri ve lidere biat etmeleri ve günümüze taşınmalıdır."Üç günden fazla biatsız kalan kişi cahiliye üzerine ölür."( Hadis)
06)-Kurumlaşma:Müslümanlara cemaat olma ruhu ve bilinci kazan- dırmak. Örnek model (sav)'in işçi olarak çalıştığı, Medine'ye 3 km. uzaklıkta Küba Mescidi'nin inşası, bir kurumlaşmadır.
07)-Tedbir almak:Hz.Muhammed(sav)ve Hz Ebubekir (ra) hicret için evlerinin arka kapısı veya pencereden dışarıya çıkmaları bir tedbirdir.
08)-Hedef saptırma:Medine istikameti olan kuzeye değil de güneye (Yemen'e) doğru gidiş izleri bırakarak düşmanları yanıltarak hedef saptırma, bir savaş hilesidir.
09)-Ruhi eğitim:Hicretin iç dinamikleri, tasavvuf ve ruhi eğitimin temelleri Hira Dağı'nda atıldı.Bugün var olan tasavvuf ve tarikattan bahsetmiyorım.Kur'an ve sünnete dayalı tasavvuf, ihlas, ihsan ve zühd öğretimi gibi ruhi ve manevi eğitim...
10)-GüzeI ahlak
:Paylaşım, yardımlaşma ve dayanışmanın zirvesi muhacir ve ensar kavramları zirveye taşındı. Müminler tarağın dişleri gibi eşit olduklarının farkına vararak, büyüklük ve küçüklük kompleksle- rini hayatlarından silip attılar.
11-Allah'ın yardımı:Tedbirlerin bittiği ve acizliğin iyice hissedildiği anlarda Allah'ın yardımı vurgulandı. (Muhammed:7) "Ey inananlar! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar." Sevr mağarasında güvercin ve örümcek ile Suraka' nın at
ının tökezlemesi ve sis bombası ile yardımın ulaştırıldığı gösterildi.

Muderrisim Hoca… www.muderrisim.com

Son Güncelleme (Çarşamba, 14 Ekim 2015 15:34)