Bu makale 9053 kez okundu.

sayfa (1)

 

AVAMİL  TERCÜMESİ

VE

ARAPÇA  TEMEL  KAİDELER

 

İÇİNDEKİLER:

01- Avamili şema şeklınde metni

02- Mukaddime-önsöz

03- Devamı.....

04- Mehmed Birgivi hazretlerinin hayatı

05- Eserleri....

06- Avamil  tercumesi

07- Harfi  cerler  ve  misalleri

08- ''İNNE''  ve  kardeşleri

09- Nasbeden  harfler

10- Fiili  nasbedenler

11- Fiili muyarii  cezmedenler  ve  amili  kiyas

12- Amili  kiyasın  devami

13- Amili  manevi  ve  mamul  hakkında

14- Mamul-u  mensub

15- Mamul-u  mecrur

16- Mamul-u  meczum  ve  atif  harfleri

17- Bedel, atfi-beyan  ve  irab

18- El- esmaissette  el- mu'telle

19- Hareke-i  meal-hazif

20- Not.....açıklama

21- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı

22- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı

23- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı

24- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı

25- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı

26- Misallerin  türkçe  manalarının  devamı   ve  bazı  tarifleri

27- Bazı  tarifleri  devamı

28- Bazı  tarifleri  devamı

29- Bazı  tarifleri  devamı

30- Bazı  tarifleri  devamı

31- Bazı  tarifleri  devamı

32- İçindekiler

33- İçindekiler

34-  ARAPÇA  ÖĞRENMEK  İÇİN  TEMEL  KAİDELER

35- Mukaddime-  önsöz

36- Kelime  üctür

37- Ta-i  marbuta

38- Bazen  muzekker  ve  bazende  muennes  olanlar

39- Tenbih,  cemiler  üc  cesittir

40- Tenbih,  elif-i  memdude

41- Cemii  mukesserlerin

42- Cemii  mukkesserin  meshur  vezinleri

43- Izafetin  nevileri

44- Sifatlar  ya  metbunun  hali

45- Aded-i  asli

46- Esma-i  adedin

47- Ukud  ve  büyük  sayilar

48- Aded-i  vasfi

49- Aded-i  kesri

50- Faide   ve  ismimevsul

51- Ismi  tafdil

52- Ismi  tasgir

53- Ismi  mensub

54- Siga-i  nisbiyye

55- Zamirler

56- Mubteda  ve  haber

57- Istifhama  örnek  ve  fiil

58- Masdar  ve  sülasi  vezinleri

59- Rubai  ve  humasi  vezinler

60- Iftial  babinin  (ta) si.....

61- Fiillerin  cekimi-  Tasriful-efal

62- Hal  ve  muzari

63- Fiili  vucubi  ve  fiili  iltizamii

64- Emri-hazir,  emri-gaib  ve  menfi  sigalar

65- Istifham  sigalari

66- Fiili  hikaye, fiili  sarti,  ismi  fail

67- Ismi  mef"ul

68- Malum  ve  mechul  fiiller

69- Fiili  muteaddi  ve  fiili  lazim

70- Arapca  lazim  fiillerin  bilinme  yollari

71- Fail  ve  taaddudi- fail

72- Mef"uli  bihi, Mef"uli fih  ve  mef"uli  mutlak

73- Mef"uli  leh

74- Mef"uli   meah

75- Hal

76- Temyiz  ve  cesitleri

77- Faide,  edatlar  ve  manalari- örnekleri

78- Edatlar  ve  manalari

79- Edatlar  ve  manalari

80- Edatlar  ve  manalari

81- Edatlar  ve manalari

82- Edatlar  ve  manalari

83- Edatlar  ve  manalari

84- Edatlar  ve  manalari

85- Edatlar  ve  manalari

86- Arapcadan  türkceye  lügat

87- Arapcadan  türkceye  lügat

88- Arapcadan  türkceye  lügat

89- Arapcadan  türkceye  lügat

90- Arapcadan  türkceye  lügat

91- Arapcadan  türkceye  lügat

92- Arapcadan  türkceye  lügat

93- Arapcadan  türkceye  lügat

94- Arapcadan  türkceye  lügat

95- Arapcadan  türkceye  lügat

96- Arapcadan  türkceye  lügat

97- Arapcadan  türkceye  lügat

98- Arapcadan  türkceye  lügat

99- Arapcadan  türkceye  lügat

100- Arapcadan  türkceye  lügat

101- Arapcadan  türkceye  lügat

102- Arapcadan  türkceye  lügat

103- Arapcadan  türkceye  lügat

104- Arapcadan  türkceye  lügat

105- Arapcadan  türkceye  lügat