Bu makale 6246 kez okundu.

sayfa (1)

EL- KİFAYETÜ

MİN

İLMUSSARFI

İmam Birgivi

 

İÇİNDEKİLER:

01- Kapak

02- Arapça kitabın  birinci  yüzü

03- Önsöz-1

04- Önsöz-2

05- Önsöz-3

06- El-Kafiyenin  metin başlangıcı

07- Kelimenin iştikakı ve taksimatı

08- Aksam-i semaniyye

09- Aksam-i  seb'a ,fiil  ve  manaları

10- Sualler  ve  temrınat

11- Fiil, isim  ve  sifatlarin  taksimati

12- Kelimeler  18  tanedir

13- Açıklama  ve  alıştırmalar

14- Tenbih

15- Yedi  fiilin  çekimi

16- Mazi  ve muzarı  fiillerin çekimi

17- Altı  sülasi babın  çekimi

18- Kelimelerin  manası

19- Sorular  ve  temrınat

20- Rubai  bablar  ve  kelimeler

21- Rubaıya mulhak  sekiz bab

22- İhtar   ve  kelımeler

23- İhtar  ve  kelimeler

24- Huması  beş bab

25- Tefaale  ve  ef'alle  babları   

DEVAM  EDECEK