Bu makale 5806 kez okundu.

 

MİFTAH-UL FELAH

 

( KURTULUŞUN ANAHTARI)

TAKVA

İÇİNDİKİLER:

01- İmam Birgivinin kısaca hal tercümesi

02- Devamı.....

03- Devamı.....

04- Devamı....

05- Devamı....

06- Devamı....

07- Devamı....

08- Risalenin mukaddimesi

09- Kalbin afetleri: Küfür...

10- Bidat ve bidat ehli

11- Cehalet ve taklit

12- Günahlarda israr

13- Riya, kibir, tezellül ve ucub

14- Hased´tir

15- Cimrilik, israf ve tebzir

16- Küfran-i nimet,öfke ve şekvadır

17- Cür'et etmek ve ümit kesmek

18- Fasıkları sevmek,zalimlere meyletmek

19- Zem, medih, heva ve heves

20- Emel, tama' ve kin

21- Şamata, dargınlık ve gadır

22- Hıyanet, hulfu-vaad, su-i zan ve tetayyur

23- Mal ve dünya sevgisi, hırs ve tenbellik

24- Tesvif,kabalık,hayasızlık ve vehen

25- Gıllu-gış, fitne ve mudahane

26- Hafif meşreblık, inat ve salef

27- Nifak, cerbeze, gebavet, tehevvur....

28- Ahlak-i tehzipte hatime

29- Munferit veya yekün

30- İkinci bölüm: Dilin afetleri...

31- Yalanın caiz olduğu yerler

32- Ta'rıddır....mesela: ben size bin defa geldim gibi

33- Dilin afetlerindendir: Gıybet...

34- Üç çeşit gıybet vardır

35- Nemime, istihza, lanet ve sövmektir

36- Müstehcen söz, mira ve cidal

37- Husumet, şarkı-türkü ve....

38- Zamanımızın sofilerinin camilerde yaptıkları...

39- Nevevi Tibyanda....

40- Sırrı ifşa etmek ve batıl şeylere dalmak

41- Dilenmek, kader ve kazadan sual etmek..

42- Camiussağırda: Peygamber için diye dua etmek..

43- Kötü şefaatçı olmak, kötülüğü emretmek...

44- Cahilin alimin yanında, talebenin hocasının yanında önce söz söylemesi ve benzeri...

45- Ezan ve kamet okunurken konuşmak, hutbe esnasında konuşmak...

46- Hutbe esnasında, tuvalette ve cinsel- ilişki esnasında...

47- Beddua etmek...

48- Camilerde zaruret olmdan dünya kelamı konuşmak ve yemın-i gamus ile yemin etmek,

49- Çok yemin etmek, emirli ve kadılık istemek...

50- Vesayeti talep etmek, emirlik ve kadılık istemek

51- Vaaz ve nasihar esnasında konuşmak

52- Bir şeyin helal olup.olmadığını sormak

53- Zimmiye selam vermek, günah işleyen kişiye yol göstermek

54- Bunlardan başka...

55- Rivayete göre...

56- Mizah ve medih

57- Şiir

58- Sec' i , fesahat ve malayani

59- Fuzuli konuşmak

60- KULAĞIN AFETLERİ

61- Çalgı aletleri ,şarkı ve türkü dinlemek

62- Tecvidsiz lahın ile Kur'an okumak

63- GÖZÜN AFETLERİ

64- Avret mahalline bakmayı mubah kılan özürler

65- Kapı ve pencere aralıklarından evi gözetlemek ve ELİN AFETLERİ

66- Tasaddük edilmesi gereken malı satmak haramdır

67- Meşru bir malı

68- Ve yine bunların

69- Zira sağ el

70- MİDENİN AFETLERİ

71- İkincisinde.......kalb katılığı

72- Bazı yerleri altın ve gümüşle

73- Bardağın kırık tarafından

74- FERCİN- TENASÜL UZVUNUN AFETLERİ

75- Kıymetli olan veya insan Ayağın afetleri

76- Ayağın afetlerinin devamı

77- Ancak onların mani olmasını

78- Cünüp ve hayizli kişinin camiye girmesi

79- Çalgı, şarkı, türkü ve benzeri yerlere gitmek

80- BEDENİN AFETLERİ

81- Sofi taifesinden seyyid Ahmed Yesevi

82- Bir özür olmaksızın yabancı kadınların

83- Anaya ve babaya isyan etmek

84- Karının kocasına eziyet etmesi

85- Yabancı kadınlarla beraber oturmak

86- Gölge ile güneş arasında oturmak

87- Hür bir kadının yanında kocası veya

87- Cihadi terk etmektir

89- Dini kitaplara hurmetsizlik göstermek

90- Kullanılmasa bile, evde çalgı aletlerini bulundurmak Bakkalda bir miktar para ödünç....

91- Kitabın sonu